Αναζήτηση

*

 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1975 121
Studios/Γκαρσονιέρες 15 3
Μεζονέτες 416 46
Μονοκατοικίες 531 43
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 40 -
Κτίρια 78 1
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 5 -
Βίλλες 7 2
Lofts 1 1
Οικόπεδα 1003 20
Γραφεία 103 152
Καταστήματα 174 299
Αποθήκες 7 12
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 45 45
Βιομηχανικοί χώροι 1 2
Βιοτεχνικοί χώροι 1 2
Ξενοδοχεία 4 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 63 57
Αίθουσες - 3
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 4 -
Επιχειρήσεις 7 -
Αέρας 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 939 15
Studios/Γκαρσονιέρες 5 -
Μεζονέτες 410 6
Μονοκατοικίες 160 10
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 4 1
Κτίρια 10 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 4 -
Βίλλες 2 -
Οικόπεδα 432 2
Γραφεία 68 75
Καταστήματα 74 71
Αποθήκες - 2
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 26 5
Βιομηχανικοί χώροι 2 6
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 34 23
Αίθουσες - 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 3 -
Επιχειρήσεις 4 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 409 35
Μεζονέτες 291 30
Μονοκατοικίες 504 64
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 11 -
Κτίρια 6 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 8 -
Βίλλες 5 -
Lofts - 1
Οικόπεδα 802 4
Αγροτεμάχια 10 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 2 -
Γραφεία 6 6
Καταστήματα 30 21
Αποθήκες 1 6
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 9 1
Βιομηχανικοί χώροι 3 1
Ξενοδοχεία 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 12 6
Αίθουσες - 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 279 8
Studios/Γκαρσονιέρες 3 -
Μεζονέτες 91 3
Μονοκατοικίες 43 5
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Κτίρια 16 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 4 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 213 7
Αγροτεμάχια - 1
Γραφεία 11 45
Καταστήματα 26 44
Αποθήκες - 13
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 8 8
Βιομηχανικοί χώροι 13 10
Βιοτεχνικοί χώροι 2 16
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 40 27
Αίθουσες 3 10
Επιχειρήσεις 3 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 271 35
Studios/Γκαρσονιέρες 8 -
Μεζονέτες 21 1
Μονοκατοικίες 30 2
Κτίρια 24 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 1 -
Lofts 1 -
Οικόπεδα 51 -
Γραφεία 34 44
Καταστήματα 39 51
Αποθήκες - 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 23 12
Ξενοδοχεία 8 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 34 10
Αίθουσες - 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 2
Πάρκινγκ 3 -
Επιχειρήσεις 4 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 98 9
Μεζονέτες 110 8
Μονοκατοικίες 148 19
Κτίρια 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 3 -
Βίλλες 3 -
Lofts 1 -
Οικόπεδα 189 8
Αγροτεμάχια 4 -
Γραφεία - 6
Καταστήματα 8 6
Αποθήκες 3 8
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 5 4
Βιομηχανικοί χώροι 8 3
Βιοτεχνικοί χώροι - 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 14 9
Εκθεσιακοί χώροι - 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 253 7
Studios/Γκαρσονιέρες 3 1
Μεζονέτες 42 5
Μονοκατοικίες 27 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Κτίρια 14 -
Οικόπεδα 54 -
Γραφεία 14 24
Καταστήματα 11 18
Αποθήκες 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 8 2
Βιομηχανικοί χώροι - 1
Ξενοδοχεία 4 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 11 11
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 2 -
Επιχειρήσεις 2 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 298 -
Studios/Γκαρσονιέρες 3 -
Μεζονέτες 19 -
Μονοκατοικίες 6 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Κτίρια 4 -
Οικόπεδα 30 1
Γραφεία 7 4
Καταστήματα 11 18
Αποθήκες 1 2
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 3 6
Βιομηχανικοί χώροι 3 2
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 6 4
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
Επιχειρήσεις 2 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 8 -
Studios/Γκαρσονιέρες - 2
Μεζονέτες 27 4
Μονοκατοικίες 77 15
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 2 -
Κτίρια 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 9 -
Βίλλες 9 10
Οικόπεδα 175 1
Αγροτεμάχια 9 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 3 -
Καταστήματα - 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 7 -
Ξενοδοχεία 6 1
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 2 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 4 -
Μεζονέτες 10 -
Μονοκατοικίες 9 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 4 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 22 -
Γραφεία 4 -
Καταστήματα 5 2
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 2 -
Ξενοδοχεία 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 5 -
Μεζονέτες 4 -
Μονοκατοικίες 9 -
Οικόπεδα 12 -
Ξενοδοχεία 4 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 11 -
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 4 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 10 1
Καταστήματα 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 2 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Μεζονέτες 2 1
Μονοκατοικίες 10 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 10 -
Αγροτεμάχια 1 -
Καταστήματα 1 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 3 -
Μονοκατοικίες 10 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 11 -
Αγροτεμάχια 1 -
Ξενοδοχεία 2 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 5 -
Μεζονέτες 7 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Ξενοδοχεία 3 1
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 8 -
Φάρμες/Ράντσα 1 -
Οικόπεδα 7 1
Καταστήματα 1 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 2 1
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Οικόπεδα 14 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 3 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 7 -
Νησιά 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 2 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 1
Μεζονέτες 5 1
Κτίρια 1 -
Βίλλες 2 -
Οικόπεδα 1 -
Αγροτεμάχια 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 3 -
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 3 -
Κτίρια 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Οικόπεδα 3 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 8 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Οικόπεδα 1 -
Καταστήματα 4 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 8 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μονοκατοικίες 5 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Εκτάσεων 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Οικόπεδα 6 -
Αγροτεμάχια 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες - 1
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 3 -
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Οικόπεδα 3 -
Καταστήματα 1 1
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 4 1
Οικόπεδα 3 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Κτίρια 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Ξενοδοχεία 2 -
Λοιπές Κατηγορίες Ακινήτων 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 3 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 3 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 6 -
Αγροτεμάχια 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 3 -
Οικόπεδα 3 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 3 -
Οικόπεδα 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 4 -
Γραφεία 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης - 1
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 1 -
Μεζονέτες 2 -
 • για ενοικίαση
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 2 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 2 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 1 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 2 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
 • για ενοικίαση
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
 • για ενοικίαση
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
 • για ενοικίαση
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -