Търсене

*

 • наемам
Апартаменти 1837 108
Studios 16 2
Мезонетите 405 51
Еднофамилни къщи 524 43
Други жилищни категории 40 -
Сгради 77 1
апартаментни комплекси 4 -
Вили 7 2
Lofts - 1
Парцели 996 21
сервизни помещения 103 151
Магазини 173 301
Складове 7 12
Други търговски категории 45 44
Индустриални площи 1 2
Craft пространства 1 2
Хотели 4 -
Бизнес сгради 62 57
зали - 3
Други Имоти Видове 4 -
Бизнесът 7 -
Въздух 1 -
 • наемам
Апартаменти 943 12
Studios 5 -
Мезонетите 408 6
Еднофамилни къщи 161 10
Други жилищни категории 4 1
Сгради 10 -
апартаментни комплекси 4 -
Вили 2 -
Парцели 432 2
сервизни помещения 68 74
Магазини 74 71
Складове - 2
Други търговски категории 26 6
Индустриални площи 2 6
Бизнес сгради 34 23
зали - 1
Други Имоти Видове 3 -
Бизнесът 4 -
 • наемам
Апартаменти 409 37
Мезонетите 290 29
Еднофамилни къщи 505 62
Други жилищни категории 11 -
Сгради 6 -
апартаментни комплекси 8 -
Вили 6 1
Lofts - 1
Парцели 802 4
колети 10 -
Други видове на земята 2 -
сервизни помещения 6 6
Магазини 30 22
Складове 1 6
Други търговски категории 11 1
Индустриални площи 3 1
Хотели 2 -
Бизнес сгради 12 6
зали - 1
 • наемам
Апартаменти 281 8
Studios 3 -
Мезонетите 94 3
Еднофамилни къщи 43 5
Други жилищни категории 1 -
Сгради 17 -
апартаментни комплекси 4 -
Вили 1 -
Парцели 213 7
колети - 1
сервизни помещения 11 46
Магазини 26 44
Складове - 12
Други търговски категории 8 8
Индустриални площи 13 10
Craft пространства 2 16
Бизнес сгради 40 27
зали 3 10
Бизнесът 3 1
 • наемам
Апартаменти 276 54
Studios 9 2
Мезонетите 21 2
Еднофамилни къщи 30 2
Сгради 23 -
апартаментни комплекси 1 -
Вили 1 -
Lofts 1 -
Парцели 51 -
сервизни помещения 40 52
Магазини 41 53
Складове - 1
Други търговски категории 24 13
Хотели 7 1
Бизнес сгради 34 10
зали - 1
Други Имоти Видове 1 2
Паркинги 3 -
Бизнесът 4 -
 • наемам
Апартаменти 95 7
Мезонетите 110 6
Еднофамилни къщи 149 19
Сгради 1 -
апартаментни комплекси 3 -
Вили 3 -
Lofts 1 -
Парцели 191 8
колети 4 -
сервизни помещения - 6
Магазини 8 6
Складове 3 8
Други търговски категории 5 4
Индустриални площи 8 3
Craft пространства - 1
Бизнес сгради 14 9
изложбени зали - 1
 • наемам
Апартаменти 255 6
Studios 4 1
Мезонетите 42 5
Еднофамилни къщи 26 -
Други жилищни категории 1 -
Сгради 14 -
Парцели 54 -
сервизни помещения 14 24
Магазини 11 18
Складове 1 -
Други търговски категории 8 2
Индустриални площи - 1
Хотели 4 -
Бизнес сгради 11 11
Други Имоти Видове 2 -
Бизнесът 3 -
 • наемам
Апартаменти 300 -
Studios 3 -
Мезонетите 19 -
Еднофамилни къщи 6 -
Други жилищни категории 1 -
Сгради 4 -
Парцели 30 1
сервизни помещения 7 4
Магазини 11 18
Складове 1 2
Други търговски категории 4 6
Индустриални площи 3 2
Бизнес сгради 6 4
Други Имоти Видове 1 -
Бизнесът 2 -
 • наемам
Апартаменти 8 -
Studios - 2
Мезонетите 28 4
Еднофамилни къщи 76 15
Други жилищни категории 2 -
Сгради 1 -
апартаментни комплекси 9 -
Вили 10 11
Парцели 182 1
колети 9 -
Други видове на земята 3 -
Магазини 1 1
Други търговски категории 7 -
Хотели 6 1
Други Имоти Видове 2 -
 • наемам
Апартаменти 4 -
Мезонетите 10 -
Еднофамилни къщи 10 -
Други жилищни категории 1 -
апартаментни комплекси 4 -
Вили 1 -
Парцели 22 -
сервизни помещения 4 -
Магазини 5 2
Други търговски категории 2 -
Хотели 1 -
Други Имоти Видове 1 -
 • наемам
Апартаменти 5 -
Мезонетите 4 -
Еднофамилни къщи 9 -
Парцели 12 -
Хотели 4 -
Бизнес сгради 1 -
 • наемам
Апартаменти 1 -
Мезонетите 3 -
Еднофамилни къщи 12 -
апартаментни комплекси 1 -
Вили 1 -
Парцели 12 -
колети 1 -
Хотели 2 -
 • наемам
Апартаменти 11 -
Мезонетите 1 -
Еднофамилни къщи 4 -
Вили 1 -
Парцели 10 1
Магазини 1 -
Бизнес сгради 2 -
 • наемам
Апартаменти 2 -
Мезонетите 2 1
Еднофамилни къщи 10 -
Вили 1 -
Парцели 10 -
колети 1 -
Магазини 1 1
Бизнес сгради 1 -
 • наемам
Апартаменти 5 -
Мезонетите 7 -
Еднофамилни къщи 2 -
Вили 1 -
Парцели 4 -
Други видове на земята 1 -
Хотели 3 1
 • наемам
Еднофамилни къщи 8 -
Ферми 1 -
Парцели 7 1
Магазини 1 1
Други търговски категории 2 1
 • наемам
Еднофамилни къщи 3 -
Други жилищни категории 1 -
Парцели 14 -
Хотели 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 3 -
Вили 1 -
Парцели 7 -
острови 1 -
Хотели 1 -
Бизнес сгради 2 -
 • наемам
Апартаменти 1 1
Мезонетите 5 1
Сгради 1 -
Вили 2 -
Парцели 1 -
колети 1 -
Други Имоти Видове 1 -
 • наемам
Апартаменти 3 -
Studios 1 -
Мезонетите 1 -
Еднофамилни къщи 3 -
Сгради 1 -
апартаментни комплекси 1 -
Парцели 3 -
Магазини 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 1 -
Парцели 8 -
Други видове на земята 1 -
Други търговски категории 1 -
Хотели 1 -
 • наемам
Апартаменти 1 -
Еднофамилни къщи 6 -
Парцели 2 -
колети 1 -
Други видове на земята 1 -
 • наемам
Апартаменти 2 -
Парцели 1 -
Магазини 4 1
Други търговски категории 1 -
Бизнес сгради 1 -
Други Имоти Видове 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 2 -
Парцели 8 -
Хотели 1 -
 • наемам
Апартаменти 3 -
Studios 1 -
Парцели 3 -
Магазини 1 1
 • наемам
Мезонетите 1 -
Еднофамилни къщи 4 1
Парцели 3 -
 • наемам
Апартаменти 1 -
Мезонетите - 1
Еднофамилни къщи 2 -
Парцели 2 -
колети 1 -
Бизнес сгради 1 1
 • наемам
Еднофамилни къщи 1 -
апартаментни комплекси 1 -
Парцели 6 -
колети 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 1 -
Сгради 1 -
апартаментни комплекси 1 -
Други търговски категории 1 -
Хотели 2 -
Други Имоти Видове 1 -
 • наемам
Парцели 6 -
колети 1 -
 • наемам
Парцели 3 -
Други търговски категории 3 -
Бизнес сгради 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 3 -
Парцели 3 -
 • наемам
Парцели 4 -
сервизни помещения 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 3 -
Парцели 1 -
Хотели 1 -
 • наемам
Парцели 4 -
Други търговски категории - 1
 • наемам
Парцели 2 -
Други търговски категории 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 1 -
Парцели 1 -
Магазини 1 -
 • наемам
Апартаменти 1 -
Мезонетите 2 -
 • наемам
Парцели 1 -
Други търговски категории 1 1
 • наемам
Еднофамилни къщи 1 -
Парцели 2 -
 • наемам
Вили 1 -
Парцели 1 -
Други търговски категории 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 1 -
Магазини 1 -
 • наемам
Парцели 2 -
 • наемам
Други търговски категории 1 -
Бизнес сгради 1 -
 • наемам
Еднофамилни къщи 1 -
 • наемам
Мезонетите 1 -
 • наемам
Парцели 1 -
 • наемам
Парцели 1 -
 • наемам
Други търговски категории 1 -
 • наемам
Други търговски категории 1 -
 • наемам
Парцели 1 -
 • наемам
Други жилищни категории 1 -
Други търговски категории 1 -
 • наемам
Бизнес сгради 1 -